Tipy na výlety

Seznam zajímavých míst k okolí Skorošic.

Tipy na výlety, atrakce a zábava

Skorošice se táhnou od Žulové na jihozápad údolím Skorošického potoka a podél silnice, ze které v dolní části vsi odbočují spojnice na západ do Petrovic a na jih k Nýznerovu. Ke katastru obce patří i místní část Petrovice. Trvalé bydliště má v obci 720 obyvatel.

Lokalita v podhůří Rychlebských hor a Jeseníku vhodná především pro pěší turistiku nebo cykloturistiku https://rychleby.cz/ . 

Nad obcí  se nachází jeden z vrcholů Rychlebských hor - Špičák - součást hřebenové trasy Rychlebskými horami a navazujícími Jeseníky.

Obří židle na Sedmilánském vrchu je dostupný cíl pro rodiny s dětmi.

Součástí Skorošic jsou "Nýznerovské vodopády na Stříbrném potoce" a místní Muzeum.

V obci lze využít travnaté fotbalové hřiště nebo cyklostezka (za kostelem) vhodná i pro inline brusle, která je navíc lemovaná fit stezkou.

V Žulové je  úžasné vystoupit nebo vyjet na kole na  Chrámový vrch - "Boží hora" s kostelíčkem a výhledy na krajinu (též lemováno fit stezkou).

V blízkosti (6km) v obci Černá Voda se nachází cyklotraily "Rychlebské stezky" i pro náročné http://www.rychlebskestezky.cz/cs. Zde lze také navštívit zříceninu hradu Kaltenštejn nebo přírodní útvar Venušiny misky a stoletý dub.

Směrem na Javorník se nachází zámek Jánský vrch (v létě pohádková stezka v zahradách zdarma), zřícenina hradu Rychleby, Čertova kazatelna, Račí údolí s krásnou obnovenou Tančírnou, rozhledna Borůvková hora, lesní bar v Zálesí...

Směrem na Jeseník musíte navštívit klimatické lázně v Jeseníku - "Priessnitzovy lázně"(venkovní stezka pro děti, labyritn...) , rozhlednu Zlatý Chlum + Čertovi kameny.

Další zajímavosti v okolí jsou: Jeskyně Na Pomezí,  Jeskyně Na Špičáku, Lesní Bar v Lipové lázně, Schrotovy léčebne lázně, lanovka Ramzová - Šerák, , hornický skanzen ve Zlatých Horách + poutní místo Marie Hilfs (křížová cesta), Rejvíz – Mechové jezírko, lázně Karlova studánka, vodní nádrž Dlouhé stráně – lanovka Kouty nad Desnou (Rysí stezka), Praděd, Adrenalin Park Jeseníky na Orlím ranči, Faunapark v Horní Lipové, Dolní Morava (stezka v oblacích + mamutíkův vodní park), kryté sportovně zábavní centrum Bělá v pohybu v v Bělé pod Pradědem.... 

Lyžařská střediska: Miroslav - Lipová Lázně, Lázeňský vrch - Jeseník lázně, Jeseník - Na Smrťáku, Kovárna - Horní Lipová, Filipovice, Ramzová - Bonera, Ramzová - Skiaréna R3, Ski klub Ramzová pod Klínem, Zetocha Petříkov, Petříkov - Kaste + Relax, Jonas park Ostružná, SKI Ostružná - Řetězárna, Na Hájovně Branná, Kouty nad Desnou a nejvyšší hora Jeseníku Praděd s lyžařským střediskem, kde se lyžuje nejdéle v roce. 

Možnosti koupání: lomy - Rampa Černá Voda, Transgranit Žulová, Vaněk, Vycpálek, Arcibiskupský, Brankopy, Pelnář, Rokliny, Štachlovice, Kaolinka...; kryté bazény - Priessnitz Jeseník, Javorník, Česká Ves, Helios - Horní Lipová; koupaliště - Jeseník, Červenka Javorník, Velká Kraš

Atrakce Polsko – Zloty Stock – kopalnia zlota + nejdelší lanový park, Wroclaw – aquapark, laser guns, zoo , Bardo – rafty…..

Cyklotrasy

Doporučujeme navštívit

Žulová je malé městečko s 1300 obyvateli. Nachází se na hlavní trase vedoucí z Jeseníku do Polska. V samotné Žulové se nachází Kostel sv. Josefa. Jeho zajímavostí je fakt, že byl postaven na místě bývalého hradu Frýdberk, ze kterého zbyla pouze válcová věž, která byla zakomponována do samotného kostela. Nedaleko od kostela se nachází Josefské náměstí s morovým sloupem. Zde nalezneme také Kamenické muzeum. Okolí Žulové nabízí velké množství zajímavých turistických cílů. Nepřehlédnutelnou dominantou je jistě Boží hora, která se vypíná do výšky 527 m.n.m. Zde nalezneme poutní kostel. Je odtud také pěkný výhled směrem k Javorníku. Na vrchol vede modrá turistická značka, kterou lemuje křížová cesta. K pohledu na Boží horu z dálky neodmyslitelně patří sousední vrchol Borový, který je Národní přírodní památkou. 

Pozůstatky středověkého hradu, z něhož se zachovala jen mohutná válcová věž, využitá dnes jako zvonice kostela. Postaven před r. 1290. Za třicetileté války poničen několika vpády Švédů, v r. 1642 již neobyvatelný.

Hrad byl vystavěn před rokem 1290 proti biskupské vůli Janem Wustehubem, který odtud podnikal loupežné výpady. Pokračovali v nich i další majitelé Haugwitzové v letech 1325–58, dokud hrad nevykoupil biskup Přeclav z Pogarel. Pevnost se stala sídlem biskupského purkrabího a městečko v podhradí se rozvíjelo. V 16. století byl hrad renesančně přestavěn biskupem Martinem Gerstmannem. Za třicetileté války vypleněn a vypálen Švédy. V roce 1650 byly obnoveny obytné budovy a kaple, od roku 1703 byl využit jako pivovar. Ten byl však později zbořen a v roce 1810 zde byl vystavěn klasicistní kostel.

Více než desítka lomů láká k procházkám, rybaření či koupání na vlastní nebezpečí. U Vápenné najdete lomy Arcibiskupský, Barčák, Žulový vrch a Vycpálek; u Žulové lomy Vaněk, Starost a Ferstr; u Černé Vody lom Rampa a lom Rokliny; u Vidnavy lomy Kaolinka a Stachlovice či lom Pelnář u Uhelné.

Nýznerovské vodopády se nacházejí v osadě Nýznerov u Žulové v údolí Stříbrného potoka. Jedná se o kaňonovitou soutěsku se skalními prahy vytvářejícími několik vodopádů a kaskád, kde se vlivem vymílání skály výřivým proudem vody vytvářejí jámy a obří hrnce různých tvarů až několikametrových rozměrů.

Vodopády tvoří soustava kaskád a peřejí v romantické soutěsce nad ústím Bučínského potoka. Vznikly na prahu, tvořeném odolnější horninou – žílou amfibolického gabra. Díky poměrně vysokému průtoku jsou Nýznerovské vodopády nadmíru působivým přírodním jevem.


Dolní část vodopádu protéká úzkou skalní soutěskou, která je obtížně přístupná. Horní část je zpřístupněná schodištěm, kterým se lze dostat až na dno jakéhosi „kotle“. Vodopády vznikly v místě, kde voda naráží na skalnaté prahy tvořené horninou odolávající erozi. Voda zde padá po jednotlivých stupních do hloubky 14 m nejvyšší stupně dosahují 3 m.

Od roku 1968 je zde vyhlášen Chráněný přírodní výtvor Vodopády Stříbrného potoka. Nejsnadnější přístup je po lesní silničce z Nýznerova, která je přístupná jen pro pěší.